OBCHODNÍ PODMÍNKY


Smlouva o pronájmu

Pronajímatel:

Radka Horáčková

Jivina 73

29414

A

Nájemce:

Jméno a příjmení: dle objednávky

Trvalý pobyt: dle objednávky


Uzavírají tuto smlouvu o pronájmu "Hasičská zbrojnice na konci světa".

Předmětem pronájmu je chalupa v obci Dolní Oldříš.

 • 1. Specifikace pronájmu
 • Termín pobytu: dle objednaného termínu, viz zakoupený termín

  Maximální počet ubytovaných osob: 4dospělí a 4děti

  Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: viz zakoupený termín

  Cena nájemného bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet pronajímatele s použitím čísla objednávky jako variabilního symbolu (viz potvrzující e-mail objednávky), a to do 3dní. Pokud neobdrží pronajímatel do 3 dní od objednávky nájemné na svůj bankovní účet, tato smlouva se automaticky ruší.

 • Dohodnutá cena zahrnuje:

 • Pronájem chalupy k rekreačnímu pobytu na uvedenou dobu
 • Spotřebovanou vodu, elektřinu a dřevo v přiměřené výši
 • Zapůjčení lůžkovin, ručníků, dětských potřeb dle nabídky
 • Rekreační poplatek dle podmínek obce
 • Toaletní papír, mýdlo, saponáty
 • V ceně není započítán závěrečný úklid. 
 • V den příjezdu složí Nájemce pronajímateli kauci ve výši 2000Kč, která mu bude vrácena v den odjezdu v plné výši, pokud bude chalupa předána v nepoškozeném neznečištěném stavu spolu s klíči.

  Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00 do 6:00

  V CELÉ CHALUPĚ JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!!

 • 2. Všeobecná ujednání
 • 2.1. Nájemce si chalupu pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pronájmu pobytu vč. přilehlé zahrady.
 • 2.2. Nájemce bude v den příjezdu seznámen se stavem objektu, s jeho vybavením a jeho řádným užíváním. Instrukce k užívání spotřebičů a parkování jsou k dispozici v chalupě. 
 • 2.3. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky. Pokud nájemce poškození zamlčí, může po něm pronajímatel vymáhat zjištěnou škodu i zpětně.
 • 2.4. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 4dospělí a 4děti včetně dětské postýlky) nesmí být nájemcem překročen bez předchozí dohody. Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, je oprávněn bez náhrady ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodu porušení smlouvy (je zde možnost zvýšení kapacity o přistýlkové dvoulůžko - tato varianta je možná pouze po předchozí individuální domluvě s pronajímatelem a za příplatek 500Kč/noc).
 • 3. Check-in / Check-out
 • Příjezd a předání chalupy je možné výlučně v době 15:00 - 16:00 prvního dne pronájmu, odjezd a předání chalupy zpět pronajímateli je možné v době 10:30 - 11:00 posledního dne pronájmu.
 • 4. Storno podmínky
 • V případě zrušení termínu pronájmu ze strany nájemce min. 30dní od data nástupu pobytu je účtován stornopoplatek 0% zaplacené ceny (tedy nájemci bude vráceno 100%částky)
 • V případě zrušení termínu pronájmu ze strany nájemnce min. 15dní od data nástupu pobytu je účtován stornopoplatek 50% zaplacené ceny (tedy nájemci bude vráceno 50% částky)
 • V případě zrušení termínu pronájmu ze strany nájemce méně než 15dní od data nástupu pobytu je účtován stornopoplatek 100% ze zaplacené ceny (tedy nájemci bude vráceno 0%částky)
 • Pronajímatel je opraváněn ke zrušení pobytu, ale pouze ze závažných důvodů, jako je špatný stav nemovitosti bránící v pronájmu nebo nepředpokládaná závada.

  Ke zrušení termínu pronájmu musí dojít písemně (možno i e-mailem)


 • 5. Závěrečná ustanovení
 • 5.1. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajaty objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci. Pronajímatel je oprávněn ke zrušení pobytu bez náhrady, pokud ze strany Nájemce dojde k porušení této smlouvy.
 • 5.2. Pronajímatel nezodpovídá za majetek ani zdraví ubytovaných hostů, zvláště například při pohybu dětí na zahradě (houpačky, bazén, gril) v chalupě při pohybu na schodišti, okolo kamen či sporáku.
 • 5.3. Pronajímatel a nájemnce se dohodli, že tato smlouva je platná i bez podpisu a obě strany souhlasí s jejím zněním. Smlouva je platná od přijetí platby poskytnuté Pronajímatelem.
 • 5.4. Tato smlouva byla k řádnému prostudování oběma stranám k dispozici ještě před úhradou pronájmu a také na ní byl nájemce odkázán před samotným provedením platby.


Spojení s pronajímatelem: Radka Horáčková 774844086, english_school@hotmail.co.uk